top of page
Money

Aquest formulari està destinat a  la presentació de despeses vinculades a l'activitat esportiva per entrenadors i entrenadores.

Els conceptes vàlids per liquidació són:

- Kilòmetres de desplaçament a partits.

- Tiquet de peatges d'autopistes (és obligatori adjuntar fotografia del justificant).

- Tiquet de manutenció (restauració) amb un màxim de 25 € per dia. (és obligatori adjuntar fotografia del justificant).

- Tiquet de material esportiu (és obligatori adjuntar fotografia del justificant).

- Tiquet de formació reglada (és obligatori adjuntar fotografia del justificant).

Sol·licitud de liquidació de despeses
imatge 5MB max
imatge 5MB max
imatge 5MB max
imatge 5MB max
imatge 5MB max

Total EUR

bottom of page